សាខាខេត្តកំពង់ចាម

Building UME 1

សាខាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តកំពង់ចាម
អាស័យដ្ឋាន : អាគារលេខ៧ ភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ។
ទីតាំងកំពងចាម : ចុះពីស្ពានគីហ្ស៊ូណាចំងាយប្រហែល ១ គីឡូម៉ែត្រ ជាប់នឹងឃ្លាំងស្រាបៀរអង្គរ ។
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៦ ៧២​ ៤៤៤៤ / ៦៦ ៧៦ ៤៤៤៤ / ៦៦ ៨០ ៤៤៤៤​ /​ ៦៦ ៨១ ៤៤៤៤
គេហទំព័រ : www.ume-kpc.edu.kh
អ៊ីម៉ែល : info@ume-kpc.edu.kh
ហ្វេសប៊ុកផេក : www.facebook.com/umekpc
ស្កាយ : umekampongcham
១-ការិយាល័យនាយក (Director Office)
អ៊ូន សុខជា

Uon Sokchea

:

:

នាយកសាខា

Branch Director

ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៦​ ៧២ ៤៤៤៤

(+855) 66 72 4444

ទូរស័ព្ទលើតុ : (+៨៥៥)
អ៊ីម៉ែល : uon.sokchea@ume-kpc.edu.kh
ហ្វេសប៊ុក :  www.facebook.com/lin.la.35
២-ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ុក ចន្ថា : ប្រធានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ុក សូរីយ៉ា : បេឡាករ
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៦ ៨១ ៤៤៤៤ ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៦ ៧៧៧ ៣១១
អ៊ីម៉ែល : uk.chantha@ume-kpc.edu.kh ទូរស័ព្ទលើតុ : (+៨៥៥)
ហ្វេសប៊ុក :  www.facebook.com/chan.tha.965 អ៊ីម៉ែល :  pan.pengann@ume-kpc.edu.kh
ស្កាយ : ហ្វេសប៊ុក :  www.facebook.com/pan.pengann.3
៣-ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងពត៌មានវិទ្យា
 ហ៊ាង ប្រុស : ប្រធានរដ្ឋបាល(IT) ឆ៉ាវ ឆៃយ៉ា :  អនុប្រធានរដ្ឋបាល
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៦ /៩០​ ៧៧៧ ៣០៥  ទូរស័ព្ទដៃ :  (+៨៥៥) ៦៦ ៧៧៧ ៨៥៧
ទូរស័ព្ទលើតុ :  (+៨៥៥) ៤២ ៦ ៧៧៧៧ ០៧  អ៊ីម៉ែល :  chhav.chhaiya@ume-kpc.edu.kh
អ៊ីម៉ែល : heang.bros@ume-kpc.edu.kh  ហ្វេសប៊ុក :
ហ្វេសប៊ុក :  www.facebook.com/heang.bros  ស្កាយ :
៤-ការិយាល័យសិក្សាធិកា
សំ ធឿន : ប្រធានការិយាល័យសិក្សាធិកា  អ៊ុក ប៊ុនធន់  :  ជំនួយការិយាល័យសិក្សា
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥​) ៦៦ ៧៦ ៤៤៤៤  ទូរស័ព្ទដៃ  :  (+៨៥៥) ៦៦ ៧៧៧ ៣៨៥
ទូរស័ព្ទលើតុ : (+៨៥៥) ៤២ ៦ ៧៧៧៧ ០៨  អ៊ីម៉ែល  :  ouk.bunthoun@ume-kpc.edu.kh
អ៊ីម៉ែល :  sam.thoeun@ume-kpc.edu.kh  ហ្វេសប៊ុក  :
ហ្វេសប៊ុក :  ស្កាយ  :
៥-ការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន
ស៊ីន ស៊ីណា : ប្រធានការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន  វេង ចំប៉ា  :  ជំ.ការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៦ ៨០ ៤៤៤៤  ទូរស័ព្ទដៃ  :  (+៨៥៥)
អ៊ីម៉ែល : sin.sina@ume-kpc.edu.kh  អ៊ីម៉ែល  :  veng.champa@ume-kpc.edu.kh
ហ្វេសប៊ុក :  www.facebook.com/sieha.vong37  ហ្វេសប៊ុក  :  www.facebook.com/veng.champa
ស្កាយ :  ស្កាយ  :
៦-ការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មាន
ឆឺត សុលី :  ប្រធានការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មាន
 ទូរស័ព្ទលើតុ :  (+៨៥៥) ៤២ ៦ ៧៧៧៧ ០៧ / ០៩៦​ ៦៦៥៥ ៥៧៥
៧-បណ្ណាល័យអាមេរិក/ពត៌មានបណ្ណាល័យ
តេក គីមលាង : អ្នកសម្របសម្រួលបណ្ណាល័យ
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៦ ៧៧៧ ៣១៧
អ៊ីម៉ែល :  tek.kimleang@ume-kpc.edu.kh /
ទំព័រ Page :  www.facebook.com/AC.KampongCham
ហ្វេសប៊ុក :  www.facebook.com/kimleang.tek

3 Responses to

សាខាខេត្តកំពង់ចាម

 1. Hong Phanno says:

  ខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានស្តីពីការប​ន្តរការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។
  ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលក្នុងWebsiteដូចជាមិនឃើញពីព័ត៌មានស្តីពី
  ការបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសោះ។
  សូមជួយផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់ខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះ។

  • umekpced_umekpc says:

   បងអាចទាក់ទៅ លោកនាយកប្រតិបត្តិ ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ ០៦៦ ៧២ ៤៤៤៤ លោកគ្រូ អ៊ុក វណ្ណារ៉ា សូមអរគុណ!

  • umekpced_umekpc says:

   ហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺព័ត៌មានអនុបណ្ឌិតមិនទាន់បានបញ្ចូលរួចរាល់ សូមអភ័ទោសផង ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>